”ل“ سان شروع ٿيندڙ مضمون

لورا (ٻوٽا)

لَونڊَڪَ (رقص)