”و“ سان شروع ٿيندڙ مضمون

وڻ ويڙهي (ٻوٽا)

ويساکي (مختلف)